Cash Balance Reader

» CASH BALANCE READER «

Czytnik sald gotówkowych - Klikasz Raz i Wiesz ile Masz


PRZECZYTAJ TO!


• Próbowałem z programami referencyjnymi, dlatego widzisz tę stronę, ale już tego nie robię i musisz wiedzieć, że nie jest to sposób zarabiania dla każdego! Wszystkie mlmy w których uczestniczyłem upadły (patrz prawy panel, jeden wyjątek potwierdzający regułę) - wniosek? SZKODA CZASU!
• Kluczem w każdym biznesie, szczególnie ebiznesie jest tworzenie wartości dla innych! Wyspecjalizuj się w jakiejś dziedzinie (najlepiej w tym czym się naturalnie interesujesz) i zacznij od stworzenia bloga/portalu na Wordpressie. Twórz bogate merytorycznie artykuły, buduj listę czytelników biuletynu zbierając adresy email i... stale się edukuj wdrażając skuteczne nowości! TWÓRZ WŁASNĄ MARKĘ, NIE KOGOŚ!

Regulamin ESSPromo Network

Rejestracja:

Podczas rejestracji w ESSPromo Network, aplikujesz o stanowisko kierowcy reklamy. Po rejestracji otrzymasz emaila z fakturą na jednorazową opłatę 19€. Kaucję można uiścić przelewem bankowym lub poprzez Paypal (do: info@ess-ulm.de).
Po otrzymaniu kaucji do aktywacji konta, suma 19€ zostaje przelana na Twoje wewnętrzne konto ESSPromo. Wraz z pierwszą wypłatą, kaucja zostaje zwrócona. Czyli w konsekwencji kierowca ESS nie ponosi żadnych nakładów finansowych.

Preambuła:

Niniejsza Umowa, reguluje stosunki pomiędzy ESS a kierowcą reklamy. ESS umożliwia kierowcy reklamy korzystanie z własnych produktów (NanoVit) i umiejscowienie promocyjnej naklejki na samochód w ramach niniejszej umowy. Kierowca reklamy może zalogować się do sieci ESSPROMO i zarządzać swoim kontem. Nie ma ryzyka finansowego - zapisana kwota otwarcia zostaje zwrócona przy pierwszej wypłacie.

§ 1. Status prawny

Kierowca reklamy ESS jest zobowiązany do przestrzegania wymogów prawnych i podatkowych w czasie wykonywania pracy w ramach swojej działalności. W szczególności uzgodniono, że partnerów reklamowych, zgodnie z § 19 aktu podatkowego, obowiązuje zapłata podatku VAT.

§ 2 Zasady reklamy i prowizja

Kierowca musi udowodnić w odpowiedni sposób (za pomocą zdjęcia fotograficznego), umiejscowienie naklejki na samochodzie, aby mieć prawo do przyszłych prowizji reklamowych. Każdy kierowca żądając wypłaty, musi ponownie udokumentować, że etykieta jest nadal właściwie dołączona do jego samochodu. Kierowca otrzymuje prowizje reklamową jak pokazano w aktualnym diagramie prowizyjnym. ESS zastrzega sobie prawo do zmiany stawek.
Wraz z pojawieniem się nowych stawek, stare tabele tracą ważności, bez konieczności uzyskania zgody ze strony kierowców. Jeśli umowa pomiędzy ESS a kierowcą już nie istnieje, odwołuje to wszelkie roszczenia kierowców o prowizje reklamową. Zgromadzone środki zostają uregulowane, a wszystkie korzyści wynikające z pracy kierowcy rozstrzygnięte. Kierowca nie ma prawa do odszkodowania lub zwrotu kosztów poniesionych na działalności promocyjną.

§ 3. Warunki i rozwiązanie umowy

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez kierowców reklamy. Wypowiedzenie kierowca musi złożyć w formie pisemnej. Zakończenie umowy o reklamę powoduje, że przyszłe premie prowizyjne otrzymują status wygasłe.
Prawo do rozwiązania dla dobra sprawy pozostaje bez zmian.
ESS może wypowiedzieć niniejszą umowę z powodów następujących bez poinformowania:
- jeśli kierowca wysyła spam (niechciana wiadomość)
- jeśli kierowca w ciągu 4 tygodni od złożenia aplikacji nie wykazał, że naklejka reklamy znajduje się w odpowiednim miejscu na aucie
- jeśli kierowca reklamuje produkty ESS w sposób przekłamany lub w sposób nie opisany w przepisach wydanych przez ESS
- jeśli kierowca promuje produkt o podobnych właściwościach innej firmy lub jeden z własnych partnerów w ESS lub jest pośrednio asystentem sprzedaży 
- jeśli kierowca niszczy ESS w inny sposób

§ 4. Reklama

Kierowców obowiązuje absolutny zakaz zamieszczania reklam w niezależnych gazetach i innych mediach.  Tego typu promocja jest dozwolona wyłącznie za pisemną zgodą ESS.

§ 5 Odwołanie

Zastrzeżenia co do rozliczeń prowizyjnych muszą być zakwestionowane w ciągu czterech tygodni na piśmie i przedstawione ESS, w przeciwnym razie wypłata będzie nie zmieniona. Minimum do wypłaty to 30€. Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek (wypłata na żądanie).

§ 6 Postanowienia końcowe

Zmiany i uzupełnienia muszą być dokonywane na piśmie. Strony nie mogą mieć uzgodnień ustnych. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy w całości lub w części, są lub staną się nieskuteczne, ważność pozostałych postanowień nie ulega zmianie. Dla wszystkich stosunków prawnych, umowa zostaje zakwestionowana zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec. Właściwa dla sporów wynikających z umowy jest jurysdykcja w Ulm. Powód może pozwać pozwanego, jeżeli jego miejsce zamieszkania nie znajduje się na terytorium Niemiec lub w ogólnej jurysdykcji.

ESS Ltd Sales Company & Co. KG 

Tłumaczenie regulaminu ESSPromo Network, 

Grand Syndykat

Zakaz kopiowania

0 komentarze:

Prześlij komentarz